Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” veya “iş” medlulına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet hizmetlerinde kullanılırdı.

Tutarlı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak için kullanılmaya esaslandı. Bu görevliler, örneğin talih daireleri veya kiliselerde çeşitli hizmetlerle mesul olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişdobra tanımlamak için kullanılmaya esaslandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseriya hükümet, spor veya iş dünyası üzere resmi bir konumda mevcut kişsonra veya kurumları tanımlamak için kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, kelime resmi veya salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişdobra tanımlamak için kullanılmaya esaslamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir